Český dialog

logo Český dialog

Hovory bez hranic

logo Český dialog

Český kalendář

logo Český dialog

O projektu Český dialog

Český dialog je časopis, jehož krédem a smyslem je spojovat Čechy po celém světě.

Svůj vznik datuje do roku 1990. U myšlenky i její realizace stála nezávislá publicistka a spisovatelka Eva Střížovská, která dodnes časopis vede a je jeho šéfredaktorkou. Vydavatelem časopisu je občanské sdružení Mezinárodní český klub, na jehož webu se právě nacházíte.


Český dialog v r. 2012 dostal novou podobu internetového magazínu. Informuje – a to částečně i v angličtině – o tom, co se děje v českých komunitách a spolcích ve světě, a naopak, o významných událostech a aktivitách v ČR, které spojuje téma „zahraniční Češi“. Řada přispěvatelů v Českém dialogu jsou významné osobnosti českého exilu a domácí kulturní scény. Časopis je však otevřen názorům všech, a jeho obsah tak do značné míry tvoří sami čtenáři z celého světa.

Původním úkolem Českého dialogu v době jeho vzniku byla pomoc krajanům, žijícím v zahraničí. Časopis přinášel praktické informace z jejich bývalé vlasti, nutné k obnovení běžných vztahů s Českou republikou, pomáhal navazovat přerušené kontakty. Se stále narůstajícími styky bývalé emigrace s Českou republikou a se situací, blížící se pozvolna k „normálu“, přišla i mírná změna obsahu našeho časopisu ve prospěch jiných, aktuálnějších a všeobecnějších témat. Český dialog za více než dvě desetiletí existence pomohl znovu spojit mnoho příbuzných, přátel i známých po celém světě, ale také navázat velké množství nových kontaktů všeho druhu.

Změna formátu Českého dialogu

Rok 2011 přinesl ukončení tištěné verze – ale zároveň i značný nárůst zájmu o novou, rozšířenou internetovou podobu tohoto velmi specifického časopisu. Jsme rádi, že touto formou můžeme oslovit i čtenáře mladších věkových kategoriíí. Téma „Češi ve světě“, československý exil a emigrace, ale i současné vztahy k Čechům v zahraničí, může být právě pro ně objevné i významné.

V internetové verzi časopisu je nyní i větší prostor pro kulturu, historii, povídky, či příspěvky a názory čtenářů.

Ocenění za přínos k rozvoji vztahů se zahraničím

Český dialog je od svého vzniku časopisem NEZÁVISLÝM na jakékoli politické straně či skupině. Jeho šéfredaktorka Eva Střížovská v roce 2003 obdržela „Zlatou plaketu cti Jana Masaryka“ za přínos k rozvoji vztahů se zahraničními Čechy. (Uděluje Ministerstvo zahraničních věcí) a v roce 2010 ocenění Český patriot (Uděluje Asociace legionářských tradic).

Chcete si rozšířit obzory s námi?

Čtěte Český dialog - www.cesky-dialog.net