Český dialog

logo Český dialog

Hovory bez hranic

logo Český dialog

Český kalendář

logo Český dialog

O projektu Hovory bez hranic

Cyklus besed se zajímavými osobnostmi z celého světa běží už od roku 2003!

Od svého založení Mezinárodní český klub uskutečnil řadu besed se zaměřením na zajímavé zahraniční Čechy. Od podzimu 2003 se však besedy konají pravidelně každý měsíc, vždy v jarním a podzimním cyklu. Hostitelskou institucí je Městská knihovna v Praze, jíž patří dík za možnost využití prostor a výborných technických podmínek. Naše pořady tak mohou být doprovozeny kvalitní projekcí fotografií či filmů nebo i hudební produkcí.

Náměty Hovorů bez hranic

Jsou velmi pestré - vznikají na základě zajímavých osobních setkání při novinářské práci pro Český dialog. Vždy jde však o pomyslné překračování hranic v jakémkoli smyslu toho slova, geografických, politických, kulturních, náboženských, sociálních... Besedy jsou určeny nejen členům klubu, ale i široké veřejnosti. Stále větší zájem o Hovory bez hranic, kdy často téměř nestačí místa v sále, svědčí o značné atraktivitě pořadů.

Dramaturgie

Vedle Evy Střížovské se na dramaturgii podílí především Ing. Martina Fialková, která také podvečery v Městské knihovně uvádí.

Těšíme se i na Váš zájem!

Aktuální články o Hovorech v časopise Český dialog

Časopis Český dialog rubrika MČK

Historie Hovorů bez hranic