Český dialog

logo Český dialog

Hovory bez hranic

logo Český dialog

Český kalendář

logo Český dialog

Historie Hovorů bez hranic 2003 - 2005

2005

28. 1. – Jiří Hošek – přední sólový cellista – zakladatel a organizátor známého hudebního

festivalu Žižkovský podzim, který rovněž znovuobjevuje a prosazuje hudbu pozapomenutých skladatelů pro violoncello. Beseda s hudebními ukázkami.

18. 2. – Kristina Vlachová - nezávislá režisérka, známá především dokumentárními filmy

s tematikou vyrovnávání se s komunistickou minulostí, uvedla dva své krátké filmy, Malá ryba a Mrtví a zapomenutí (causa Grebeníček). Beseda po projekci.

25. 3. – Vratislav Ebr – fenomén české a zejména pražské knihkupecké branže, muž, který

přečetl tisíce knih, uspořádal tisíce autogramiád a stovky dalších literárních akcí, a o literatuře, knížkách a jejich autorech umí vyprávět s neopakovatelným kouzlem a vtipem.

22. 4. – K. H. Mácha – Martina Bittnerová & spol.

uvedli komponovaný pořad na téma života i smrti největšího českého básníka 19. století, jehož osobnost vyvolává dodnes tajemství.

26. 9. – Kouzelný Nový Zéland – Anežka Nováková

Jak se žije protinožcům? Kolik Čechů potkáte v ráji? Kudy za Pánem Prstenů? Ptali jsme se Anežky Novákové, mladé Novozélanďanky s typicky českým jménem, a pana Čížka, majitele cestovní kanceláře Erton, která obsluhuje zájemce o cestu do této pohádkové země. Pořadem prováděla prof. Jana Volfová.

3. 10. – Kdo je Jan Šinágl

Beseda s angažovaným občanem, nestraníkem, publicistou předsedou petičního výboru za veřejný proces s kpt. Vladimírem Hučínem. Šansony v doprovodu kytary doplnila písničkářka Ali Weissová.

2004

16. 1. – Češi v Jižní Americe – Eva Střížovská

Téměř dvě desetiny příslušníků českého národa žijí na obou kontinentech Ameriky. Co o nich víme? O svých setkáních s krajany na cestách do Argentiny, Brazílie, Paraquaye, Uruquaye, USA i Kanady hovoří šéfredaktorka Českého dialogu

27.2. – Ekvádorem křížem krážem s manželi Steigerovými

Steigerovi prožili mnoho let svého pestrého života ve velmi zajímavých koutech naší planety (Ekvádor, Indonésie, Indie). Své pobyty využili ke zdokumentování zajímavých zážitků fotograficky i filmově i k sepsání několika knih. Jejich vyprávěními prostupuje křesťanská úcta k životu a lidem i v těch nejchudších koutech světa.

26. 3. – Jiřina Šiklová

Přední česká socioložka s dalšími hosty hovoří o fenoménu emigrace a reemigrace – návratu zpět, ale i na ženské téma a o dalších sociálních jevech dneška. S autorským čtením studentů Literární akademie J. Škvoreckého

7. 5. – Julie & Band

Ivana Fitznerová se svojí kapelou hrají a zpívají francouzské šansony, španělské a cikánské melodie i jazz. Spojujícím tématem je zejména Francie a Češi ve Francii. S autorským čtením studentů Literární akademie J. Škvoreckého

17. 9. - Jiří Dědeček – písničkář

s nevšedním humorem o poezii všedního dne

22. 10. – PhDr. Milena Secká – historička z Náprstkova muzea o Americkém klubu dam

Jeho úloze v emancipaci českých žen v 19. století a novodobé podobě klubu, který v nedávné době opět obnovila. Také však o jiných zajímavostech doby cestovatele a obrozence Vojty Náprstka, který strávil též několik let v mezi Čechy v USA.

26. 11. – Manželé Marenčákovi z Lucemburska, host Jana Volfová, historička

Na téma historie a současnost Lucemburska, průsečíky s českou minulostí i dneškem.

17. 12. – Benefiční koncert pro Český dialog a Mezinárodní český klub

(s řadou známých osobností české hudební scény a za vydatné podpory nových mladých talentů)

2003

Leden – Luboš Vejražka a Jiří Hladík

horolezci, autoři tří knih o Peru, Andách a osudové výpravě 14 československých horolezců pod Huascarán v r. 1970, která byla smetena obrovskou lavinou, pod níž všichni zahynuli. O nové expedici pozůstalých na památné místo, o dobrém vlivu této expedice na česko-peruánské vztahy na nejvyšší, prezidentské úrovni.

Únor – Písničkářka Eva Henychová

o cestování a koncertech pro Čechy na jihu Evropy, Ukrajině, ale také v českých věznicích, doprovozené interpretací písniček z nové autorské desky s vlastním kytarovým doprovodem.

radnice Stockholm

Březen – Olga Wister – ředitelka švédské pobočky nadace Výbor dobré vůle Olgy Havlové

O životě ve Švédsku, pomoci nadace ústavům pro děti a seniory v ČR i o podpoře českých studentů na švédských střeních a vysokých školách a mezinárodních táborech.

Duben – Ivo Zelenka – člen staropražské kapely ŠLAPETO

Jeden ze zakladatelů sdružení Písničkář, které organizuje stavbu pomníku Karlu Hašlerovi v Praze. O Hašlerových písničkách a ideálech, z nichž neustoupil ani před nacisty, v jejichž koncentračním táboře zahynul. Hostem byli a vzpomínkami přispěli i pamětnice paní Hilda Hojerová a Petr Bratský, senátor, podporující sdružení Písničkář.

Květen – Jan Burian – hudebník i autor několika knih s cestovatelskou tematikou.

Vyprávěl o svém setkávání s Čechy v Jižní Americe, putování a vracení se na Island, ostrov, který jej svojí krásou i mentalito svých obyvatel přinutil k založení klubu Islandských fanatiků. Doprovozeno písničkami z nového CD.

Říjen – RNDr. Milena Blažková, geografka, cestovatelka a publicistka a Ing. Jaroslav Kořalka

Donedávna působící na českém zastupitelství v Etiopii o dnešku i zítřku afrického kontinentu. Hudební složka – Helena Zaoralová.

Listopad – Jaroslav Hutka

Jak český písničkář do světa odešel a zase přišel. Nizozemská svoboda 80. let, dnešní česká realita, konfrontace s ideály a typicky interpretované balady – to vše v podání legendy disentu, Jaroslava Hutky.

Prosinec – Pepa Fousek

Svébytná postava naší folkové scény, gejzír sarkastického humoru a bystrý pozorovatel současnosti zazpívá a podělí se o své názory.Večer je plně v režii hosta. Doplněno autorským čtením studentů Literární akademie.

Historie Hovorů bez hranic