Český dialog

logo Český dialog

Hovory bez hranic

logo Český dialog

Český kalendář

logo Český dialog

Mezinárodní český klub (MČK)

je občanské sdružení (založen 1995, jako o.s. registrován 2005), usilující o prohlubování kontaktů nás doma s Čechy ve světě. Také však usilujeme o mapování českého dění a kulturního dědictví v zahraničí.

MČK vydává časopis Český dialog (založen r. 1990 Evou Střížovskou, která je dosud jeho šéfredaktorkou). Od roku 2012 existuje Český dialog jako internetový magazín.

MČK je také od roku 2009 producentem dokumentárních filmů o Češích v zahraničí, cyklus dostal název České kořeny a jeho dva díly (Švédsko, Švýcarsko) již odvysílala v r. 2011 Česká televize. Dokumenty vznikají ve splupráci s filmovým KAM Studiem v moravském Kyjově. Připravují se další díly cyklu (Rakousko, Kanada...).

Akce Mezinárodního českého klubu

Již od roku 2003 pořádá MČK pravidelnou sérii besed s názvem Hovory bez hranic. Jejich hosty byly již desítky osobností z řad domácích, ale především zahraničních Čechů. Spojujícím tématem je překračování a bourání hranic a bariér v nejširším slova smyslu: geografických, náboženských, politických, kulturních. Témata Hovorů bez hranic jsou velmi pestrá, večery bývají doprovozeny fotoprojekcemi či filmovými ukázkami, hudebními a jinými uměleckými produkcemi. Besedy jsou přístupné široké veřejnosti. Přehled minulých Hovorů najdete zde.

Kromě pravidelných akcí však MČK organizuje řadu dalších aktivit – koncerty, výstavy, tematická setkání...

Spolupracuje s dalšími institucemi, které jsou v kontaktu se zahraničními Čechy (Senát PS ČR, ČRO-Radio Praha, Česká centra...). Účastníme se všech akcí zaměřených tímto směrem (Dny zahraničních Čechů, práce ve Stálé komisi Senátu pro zahraniční Čechy, atd... ).

Mezinárodní český klub také vydává vlastní publikace.

Členství v Mezinárodním českém klubu

Členy klubu jsou mnohé zahraniční osobnosti českého původu, krajané, kteří často přijíždějí do ČR nebo se po létech strávených mimo vlast natrvalo vracejí, ale i jejich přátelé a známí. Dále jsou členy i lidé s profesním i osobním zájmem o tematiku klubu, žijící v České republice.

MČK je otevřen všem, kdo mají zájm o svobodnou výměnu názorů a zkušeností z celého světa. Patriotismus v nejlepším smyslu slova nevylučuje světoobčanství. MČK svými aktivitami takto podporuje sounáležitos nás doma s Čechy ve světě. Takovou sounáležitost, která je u jiných národností s menšinami roztroušenými ve světě běžným jevem, avšak v české společnosti stále ještě – především kvůli desetiletím totality - vzácným kořením.

Máte rádi dobrou společnost? Staňte se i Vy členem Mezinárodního českého klubu.

Výhody členství a jak to zařídit najdete v Jak se stát členem a Jak přispět na provoz klubu.

Významní a čestní členové MČK:

Dáša Bláhová – herečka /dříve Austrálie/, Jan Brabenec – výtvarník /Rakousko, ČR/, Jana Koubková – jazzová zpěvačka, Jan Burian - písničkář a cestovatel, Blanka Kubešová – spisovatelka /Švýcarsko/, Jaroslav Šonský – houslový virtuoz /Švédsko, ČR/, Alexandr Tomský – politolog, nakladatel /dříve Velká Británie, nyní ČR/, Ota Ulč – novinář, spisovatel /USA/, Jana Volfová – historička a spisovatelka, Jakub Zahradník – hudebník, textař...

Klub však sdružuje řadu dalších zajímavých osobností.

Mezinárodní český klub o.s.

Sokolovská 179

190 00 Praha 9 - Libeň

ič: 26529017

Registrace u Ministerstva vnitra ČR c.VS/1-1/46725/01-R-10.04.2001

Číslo účtu: 110 103 4001/5500